นํ้ามันบรมครูมหาเสน่ห์ หลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ (เสก8วาระ) ใช้เวลารวบรวมมวสสาร 5 ปีเต็ม

สั่งพิมพ์
k014-2
k014-3
k014-4
k014-5
k014-6
k014-7
k014-8
คำอธิบาย

นํ้ามันบรมครูมหาเสน่ห์ หลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ (เสก8วาระ) ใช้เวลารวบรวมมวสสาร 5 ปีเต็ม
ปลุกเสกเข้มขลังถึง8 พิธีผ่านพิธีปลุกเสก8 วาระกรรมวิธีจัดสร้างที่พิสดารใช้เวลารวบรวมมวสสาร5 ปีเต็มพิธีปลุกเสกมีดังนี้ั
พิธีปลุกเสกพระในน้ำมัน โดยการนำพระปิดตามหาลาภ หน้าพรานบุญ บันดาลโชค โภคทรัพย์ และปลัดมหาเสน่ห์ อาราธนาแช่ลงในน้ำมันบรมครู มหาเมตตา อุดมโชคโภคทรัพย์? โดย พ่อท่านเขียว
วัดห้วยเงาะ วันที่ 16 เมษายน 2554 ณ วัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
1. น้ำมันนายหนังเพ็ง 2. น้ำมันนายหนังซุน 3. น้ำมันโนราอินแก้ว 4. น้ำมันโนราเต็ม 5. น้ำมันลูกกา? (ท่านเชียง เจ้าอาวาสวัดบ้านดี) 6. น้ำมันตุหัน (มะพร้าวต้นเดียว ลูกเดียว หันไปทิศตะวันออก) 7.
น้ำมันดอกทานตะวัน 8. ผงนะหน้าทอง 9. ผงผูกคนโนราลอย 10. ผงอิทธิเจ มหาจำเนียร วัดทองเพลง 11. ขี้ผึ้งประสบเนตร 12. ขี้ผึ้งดี 108 13. ว่าน 108 14. กาฝาก 108 15. ขี้ผึ้งเข้าพรรษาวันแรก 7 วัด
16. ว่านดอกทอง 17. ว่านปราบทวีป 18. ว่านช้างผสมโขรง 19. ว่านหอกพระนารายณ์ 20. ว่านแสงอาทิตย์
21. ว่านนกคุ้ม 22. ว่านกันภัย 23. ว่านนางรำ 24. ว่านนางคุม 25. ว่านจันทร์แดง 26. ว่านจันทร์เขียว 27. ว่านนางครวญ 28. ว่านสาวหลง 29. ว่านเครือเขาหลง 30. น้ำมันเสือ อ.ปาล? เขาอ้อ 31. หัวเชื่อ
น้ำมันโจรหลงตาหลวงเขีย?ว วัดห้วยเงาะ 32. น้ำมันเสกหลวงปู่มีชัย 33. กะลาตาเดียว 34. ไม้ยอฟ้าผ่า 35. แก่นเมื่อย 36. แก่นมะขาม 37. ไม้สังกรณี 38. กะลาตาเดียว 39. เนื้อมะพร้าวไม่มีตา 40. ไม้แย่
แย้ง
41. ไม้ไก่กุ๊ก 42. ไม้งิ้วดำ 43. ผงครูบาวัง วัดบ้านเด่น 44. ผงมหาเสน่ห์ อ.แปลก วัดปากบน 45. ผงหลวงพ่อดำ วัดตุยง 46. ผง อ.เขียว วัดระแวก จ.โคราช 47. ว่านนางพญาผมหอม 48. ผงพรายกุมาร
เข้มข้น หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่? จ.ระยอง 49. ผงปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ 50. ผงน้ำมันเมตตาวัดเขาอ้อ 51. ผงปัถมัง หลวงพ่อมุ้ย วัดป่าระกำเหนือ 52. ผงแป้งผัดหน้าโนราหลายท่านของ
สา?ยใต้ ได้มาจากท่านอ.ประสูติ วัดในเตา จ.ตรัง 53. น้ำมันช้างตกมัน 54. น้ำตาปลาพะยูน
เด่นเรื่องมหาเสน่ห์ เรียกคน
มีจารกำกับที่ฝาขวด
มีคาถาให้และวิธีใช้ในใบฝอย ครับ

วาระที่1. อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยพ่อท่านพรหมวัดพลานุภาพ
วาระที่2. อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะวันที่7 เมษายน2554 ณวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานี
วาระที่3. อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยพระอาจารย์ประสูติวัดในเตาวันที่8 เมษายน2554 ณวัดในเตาจังหวัดตรัง
วาระที่4. อธิฐานจิตปลุกเสกหมู่โดยเกจิสายใต้และพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะเป็นประธานวันที่12เมษายน2554 (วันอังคารเก้า) ณวัดช้างให้ตกจังหวัดปัตตานีวาระที่
วาระที่6. อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะวันที่23 เมษายน2554 (วันเสาร์ห้า) ณวัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานี
วาระที่7. อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะวันที่5 พฤษภาคม2554(วันไหว้ครู) ณวัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานี
วาระที่8. อธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะโดยในการปลุกเสกครั้งนี้จะนำวัตถุมงคลทั้งหมดปลุกเสกในน้ำมันบรมครูมหาเมตตาอุดมโชคโภคทรัพย์ที่ทำการปลุกเสกไว้เมื่อวันที่16 เมษายน2554 ณกุฏิของท่านภายในวัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานี