เหรียญไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ปี2546 พิ ม พ์ใหญ่

สั่งพิมพ์
61622456_1268139666670209_5113525596613246976_n
61010414_1268139646670211_3492371722378674176_n
61056032_1268139690003540_4713292892972515328_n
คำอธิบาย

เหรียญไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ปี2546 พิ ม พ์ใหญ่