หุ่นพยนต์พ่อแก่เจ้าแสงองครู จำนวนการสร้าง 9 คู่

สั่งพิมพ์
k008-1
k008-2
k008-4
k008-5
คำอธิบาย

หุ่นพยนต์พ่อแก่เจ้าแสงองครู จำนวนการสร้าง 9 คู่ หุ่นพยนต์อาคม "ปู่แดง-ย่าขาว" พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง ฉลองอายุวัฒนะมงคล ๙๙ ปี พ่อแก่เจ้าแสง ปี 2559 ใบฝอยเดิมๆครับ ….. หุ่นพยนต์สำนักวัดบ้านตรังมีวิธีการสร้างแบบโบราณ คณาจารย์แต่เก่าก่อนท่านได้ประสิทธิ์ประศาสตร์มา……..โดยการนำหญ้าคามา ผ่านพิธีพลีหญ้าดูฤกษ์ยามงามดีคัดเลือกต้นที่สมบูรตามตำราแล้วนำข้าวปากหม้อปลามีหัวมีหาง หมากพลู พร้อมน้ำและธูปเทียน ทำการ เซ่นไหว้บอกกล่าวผีป่าผีนาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อทำการขออนุญาตตัดหญ้าคาและนำมาคัดเลือกแล้วตัดโดยวัดขนาดตามตำราบอกกล่าวสามข้อ หนึ่งคือเมื่อทำการตัดวัดเรียบร้อยแล้วนำมาผูกด้วยเชือกด้ายแล้วบริกรรมคาถาจนกว่าจะผูกเสร็จจากนั้นนำมาแต่งตัวนุ่งผ้าประแป้งน้ำ หอมเสร็จนำมาทำการปลุกเสกในการเสกหุ่นพยนต์ของวัดบ้านตรังในแต่ละครั้งจะต้องสร้างหุ่นพยนต์ตัวครู(หุ่นพยนต์นักรบ)เพื่อมาเป็น หัวหน้าของหุ่นพยนต์ตนเล็กเพื่อควบคุมชักจูงให้อยู่ในโอวาทโดยจะมี หุ่นพยนต์ครูให้ คือ ปู่แดง ย่าขาว ที่มีมาแต่โบราณเป็นเจ้าพญาใหญ่ เปรียบดั่ง พ่อ แม่ ผู้ให้กำเนิด ในการปลุกเสกนั้นจะต้องมีเครื่องเซ่น12อย่าง บายศรีซ้ายขวา แป้งจันท์ มันหอม รวงข้าวเหนียว รวงข้าวเจ้า ผ้าขาวผ้าแดง ในการปลุกเสกต้องบริกรรมคาถาตามจำนวนคาบ เล่นธาตุ4 ดิน น้ำ ลม ไฟ ประจุใส่เข้าไป ลงด้วยอาการสามสิบสอง บริกรรมจนกว่าตัวหุ่นขยับ ถ้าตัวไหนขยับนับว่าใช้ได้ แต่ถ้าตัวไหนไม่ขยับก็ให้ทำลายเสียโดยการเผาไฟทิ้ง(ถือว่าใช้ไม่ได้) หุ่นพยนต์วัด บ้านตรังมีประวัติการสร้างที่ชัดเจน จากคำบอกกล่าวของพ่อแก่เจ้าแสงนั้น สร้างมาตั้งแต่เจ้าอาวาสยุคแรกๆ และเป็นของคู่วัดบ้านตรัง คู่ หมู่บ้านตรังมาตลอดเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ โดยมีความเชื่อว่า ช่วยพิทักษ์รักษาบ้าน เรือกสวนไร่นา วัวควายให้ แคล้วคลาดจากโจรผู้ร้ายตลอดถึงเรื่องป้องกันคุณไสยคุณคนของไม่ดีสิ่งอัปมงคลต่างๆ