วัวธนู – ควายธนู พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง จ.ปัตตานี

สั่งพิมพ์
k007-2
k007-3
k007-4
k007-5
k007-6
k007-7
k007-8
k007-9
k007-10
k007-11
k007-12
คำอธิบาย

วัวธนู – ควายธนู พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง จ.ปัตตานี
๑.ควายธนูหล่อโบราณ ขนาดบูชา รุ่นแรก จัดสร้างเมื่อ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕๐ ตน โดยชนวนมาวลสารที่สำคัญในครั้งนี้คือ กริซ ประจำตัว พ่อแก่เจ้าแสง ท่านได้เมตตานำใส่เบ้าหลอมเพื่อนำมาหล่อควายในครั้งนี้ โดยทุกตนด้านใต้จะอุดมวลสารสำคัญตามแบบฉบับโบราณสายวัดบ้านตรังพร้มทั้งแผ่นจารยันต์ ทั้งนี้ทุกตัวจะมีหมายเลขกำกับ
๒.ควายธนู ขนาดบูชา เนื้อดินเผาคลุกรัก การจัดสร้างมีหลายวาระโอกาส ดังนั้นปีที่จัดสร้างจึงไม่แน่นอน ทั้งจำนวนก็ไม่ทราบแน่ชัด ทั้งนี้ในยุคแรก จะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ทำออกมาเป็นตัวสีทองทั้งตัว และในยุคแรก เขาของควายจะยาวเป็นพิเศษ รวมถึงขนาดจะใหญ่กว่าปกติ
๓.ควายธนูด้านแดง อุดผงดินอาถรรพ์ รุ่นแรก จัดสร้างเมื่อปี ๒๕๕๖ พร้อมกับเหรียญรุ่นแรก หลังยันต์ โดยได้จัดสร้างทั้งหมด ๓ เนื้อคือ ๑.เนื้อนวะโลหะ จัดสร้าง ๙๙๙ ตัว ๒.เนื้อ ชนวนอาถรรพ์ จัดสร้าง ๒๕๕๖ ตัว ๓.เนื้อทองแดงเถือน จัดสร้าง ๒๕๕๖ ตัว ทั้งนี้ทุกตัวจะมีด้ายแดงพันที่คอ และด้านใต้จะอุดผงดินอาถรรพ์ รวมทั้งมีเลขกำกับที่ฐานทุกตัว
๔.ควายธนู เนื้อดินเผา การจัดสร้างมีหลายวาระโอกาส ดั้งนั้นปีที่จัดสร้างจึงไม่แน่นอน ทั้งจำนวนก็ไม่แน่ชัด ทั้งนี้ในยุคแรกจะมีลักษณะเป็น ควายขาคู่ กล่าวคือ ขาของควายทั้ง ๒ ข้าง จะติดกัน ศิลปะการปั้นจะมีลักษณธศิลปะแบบบ้าน คือไม่ค่อยปราณีต ซึ่งจะพบเจอน้อยมากในปัจจุบัน
๕.ควายธนู เนื้อดินเผาคลุกรัก ปิดทอง การจัดสร้างมีหลายวาระโอกาส ดังนั้ปีที่จัดสร้างจึงไม่แน่นอน ทั้งจำนวนก็ไม่แน่ชัด ทั้งนี้ในยุคแรก ลักษณะจะมีขนาดใหฐ่กว่าปัจจุบันเล็กน้อย ทั้งศิลปะในการปั้นจะมีลักษณะตัวอ้วนหนา คล้ายตัวโดเรม่อน จึงทำให้หลายๆคนเรียกติดปากกันว่า “ควายโดเรม่อน” ซึ่งจะพบเจอบ้างในปัจจุบันแต่ไม่มากนัก
๖.วัวธนู เนื้อโลหะชนวนอาถรรพ์ รุ่นแรก จัดสร้างในปี ๒๕๕๘ ในวาระโอกาสไหว้ครูหมอมโนราห์ใหญ่ กล่าวคือ ๙ ปี จะมีแค่ ๑ ครั้ง โดยได้จัดสร้างทั้งหมด ๒ เนื้อ คือ ๑.เนื้อโลหะชนวนอาถรรพ์ออกทองแดง จำนวน ๑๕๐๐ ตัว ๒.เนื้อโลหะชนวนอาถรรพ์ออกทองเหลือง จัดสร้าง ๓๐๐๐ ตัว ซึ่งจะมีหมายเลขกำกับทุกตัว ทั้งนี้วัวธนูรุ่นนี้ได้ผ่านการอธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวกับพ่อแก่เจ้าแสง ๗ คาบ ๗ วาระ
๗.วัวธนูแกะ วาระไหว้ครู ปี ๒๕๕๙ โดยได้จัดสร้างทั้งหมด ๒ แบบ กล่าวคือ ๑.แกะจากเขาควาย จำนวน ๑๕๐ ตัว ๒.แกะจากไม้งิ้วดำ จำนวน ๒๕๐ ตัว โดยทุกตัวจะมีด้ายสายสิญจ์ผูกที่คอ และมีหมายเลขกำกับทุกตัว ทั้งนี้วัวธนูชุดนี้ได้ผ่านการอธิฐานจิตปลุกเสกในวาระโอกาสไหว้ครูหมอมโนราห์ ปี ๒๕๕๙