วัวธนูควายธนู

k007

วัวธนู – ควายธนู พ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง จ.ปัตตานี

k010

ควายธนู" จันทร์เพ็ญ มหามงคล หลวงพ่อคล้อย อโนโม วั ดภูเขาทอง ...