พระฤาษีกาลสิทธิ์ พยัคฆ์ตักศิลา วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง เนื้อทองเหลืองสีมันปู สร้าง 399 องค์

สั่งพิมพ์
k016-2
k016-3
k016-4
k016-5
k016-6
k016-7
k016-8
คำอธิบาย

พระฤาษีกาลสิทธิ์ พยัคฆ์ตักศิลา วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง
เนื้อทองเหลืองสีมันปู สร้าง 399 องค์
พระฤาษีกายสิทธิ์ รุ่น พยัคฆ์ตักศิลา
วัดภูเขาทอง ณ ถ้ำฉัททันต์บรรพต วัดเขาอ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปลุกเสก วันที่ 25ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ.ถ้ำฉัททันต์บรรพต
รูปหล่อลอยองค์ฤาษีกาลสิทธิ์ รุ่นพยัคฆ์ตักศิลา วัดภูเขาทอง ๒๕๕๙
ขนาด9นิ้ว
เนื้อทองเหลืองสีมันปู สร้าง 399 องค์
พระฤาษีกาลสิทธิ์ " รุ่นแรกเขาอ้อตักสิลาแห่งไสยเวท วัดเขาอ้อ พัทลุง