หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ฉลองอายุ84ปี

สั่งพิมพ์

k038-2
k038-3
k038-4
คำอธิบาย

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ฉลองอายุ84ปี
รูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ฉลองอายุ84ปี
เนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
เจริญอายุวัฒนะมงคล 7 รอบ 84 ปีได้อนุญาตให้ พระวิมลสุตาภรณ์ ดำเนินการ
สร้างวัตถุมงคลรุ่น "ฉลองอายุวัฒนะมงคล 84 ปี"
ปลุกเสกเดี่ยวโดยหลวงพ่อจรัญ​ ปลุกเสก 2 สิงหาคม 2554
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ตั้งมูลนิธิค่าไฟฟ้า ของ วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
2. ตั้งมูลนิธิทุนเล่าเรียนของพระภิกษุ สามเณร มจร.ณ วัดพิธีพิกุลทอง