รูปหล่อพ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง จังหวัดพัทลุง หน้าตัก 12 นิ้ว

สั่งพิมพ์
k020-2
k020-3
k020-4
k020-5
k020-6
k020-7
k020-8
k020-9
k020-10
k020-11
k020-12
คำอธิบาย

รูปหล่อพ่อท่านคล้อย วัดภูเขาทอง จังหวัดพัทลุง
หน้าตัก 12 นิ้ว
กรรมการใหญ่สร้างมี32ชุด
กรรมการเล็กมี184ชุด
2554
หน้าตัก 12 นิ้วสูง 18 นิ้ว
เบอร์ 16

หลวงพ่อคล้อย อโนโม วัดภูเขาทอง *** รุ่น นะ อะ ระ หัง *** อายุครบ 7 รอบ 84 ปี วัตถุประสงค์ รายได้เพื่อจัดสร้างโรงฉันท์ วัดภูเขาทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง