ท้าวเวสสุวรรณ ประกาศิต วาจาสิทธิ์ อาจารย์ประสูติ วัดถ้ำพระพุ ทธโกษีย์

สั่งพิมพ์
140835770_1813929485424555_1866870566058770815_n
140819797_1813929538757883_5913109700460543289_n
142260170_1813929545424549_1218116052413161728_n
140835770_1813929485424555_1866870566058770815_n7
คำอธิบาย

ท้าวเวสสุวรรณ ประกาศิต วาจาสิทธิ์ อาจารย์ประสูติ วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
ท้าวเวสสุวรรณเนื้อชนวนมหายันต์
อาจารย์ประสูติ วัดในเตา
28 กันยายน เวลา 19:26 น.
ท้าวเวสสุวรรณ..ประกาศิต วาจาสิทธิ์..
พระอาจารย์ประสูติ ปิยธัมโม วัดในเตา
.
ท้าวเวสสุวรรณเนื้อชนวนมหายันต์
ขนาดบูชา 12 นิ้ว ปิดทอง
จัดสร้าง 75 องค์
เนื้อชนวนนำฤกษ์รมดำด้าน
จัดสร้าง 199 องค์
วัตถุมงคล มีโค้ด รันนัมเบอร์ทุกองค์
หนึ่งในสุดยอดวิชาท้าวเวสสุวรรณ สายถ้ำพระพุทธโกษีย์
รูปแบบที่ประยุกษ์มาสวยงาม คงไว้ซึ่งความขลังไม่ซ้ำใคร
ท้าวเวสสุวรรณ พระอาจารย์ให้ติดยันต์ ดวงตราประกาศิต
ต้องสำเร็จทุกประการ ด้วยอำนาจดวงตราท้าวเวสสุวรรณ
หากภาวนาคาถาทุกวันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยวาจาสิทธิ์
.
บารมีแห่งครูอาจารย์สายวัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
จากศิษย์ที่เคารพมอบแผ่นยันต์และชนวนกว่า
30 เกจิอาจารย์ มาร่วมพิธีเททองหล่อนำฤกษ์
ท่านท้าว..เวสสุวรรณ รุ่น ประกาศิต วาจาสิทธิ์
.
ประกาศิต วาจาสิทธิ์...คำสั่งฟ้า...
เททองนำฤกษ์บวงสรวงใต้ต้นใม้ใหญ่
จัดหมูทั้งตัว ปลาสุกหนึ่งคู่ ไก่สองตัว
เหล้าขาว 5 ขวด ต้มข้าว ต้มแกง.ฯลฯ
ทำให้เข้มทำให้ขลัง ตามตำราครูบอก
ในคัมภีร์โบราณได้กล่าวไว้ว่า
ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทอง
อำนาจและวาสนา ให้บูชารูป "ท้าวเวสสุวรรณ"
ท้าวเวสสุวรรณ นั้น ยังมีชื่อหลายชื่อ เช่น
ธนบดี หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์
ธเนศวร หมายถึง ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์
อิจฉาวสุ หมายถึง มั่งมีได้ตามใจ
ยักษ์ราช หมายถึง เจ้าแห่งยักษ์
มยุราช หมายถึง เป็นเจ้าแห่ง กินนร
รากษเสนทร์หมายถึงผู้เป็นใหญ่ในพวกรากษส
เรื่องรามเกียรติ์เรียกท้าวเวสสุวรรณว่าท้าวกุเรปันครับ
ท้าวเวสสุวรรณ
เทพแห่งขุมทรัพย์
ผู้รักษาสมบัติของเทวโลก
มหาเทพแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย
ดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
คุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิ ปฏิบัติพระกรรมฐาน
เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี
.
• ความเชื่อตามพระพุทธศาสนา •
ในพระสูตรที่ชื่อว่า “อาฏานาฏิยะ” กล่าวว่า
ท้าวกุเวร ตั้งเมืองอยู่ในอากาศ
ข้างทิศที่อุตรกุรุทวีป (เหนือ) และ
เขาพระสุเมรุ ยอดสุทัศน์ (ที่เป็นผาทอง)
ตั้งอยู่ มีราชธานี 2 ชื่อ คือ อาลกมันทา
และ วิสาณา มีนครอีก 8 นคร
ตามหลักฐานในคัมภีร์ทางพุทธศาสนายืนยันว่า
ท้าวเวสสุวรรณ" เทวราชพระองค์นี้ สำเร็จเป็น
พระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเมื่อครั้ง
จุลสุภัททะ ปริพาชก" เกิดสงสัยความเป็นมา
แห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า "ท้าวเวสสุวรรณ"
องค์นี้แหละที่ได้เสด็จไปร่วมต้อนรับด้วย และ
ยังเป็นพยานเรื่องพระมหาโมคคัลลานะ ได้ใช้
เท้าจิกพื้นไพชยนตวิมาน ของพระอินทร์
เกิดสั่นสะเทือนไปทั้งดาวดึงส์ เทวโลก
อันเป็นการเตือนสติสักกะเทวราชอีกด้วย
เชื่อกันว่า "คทาวุธ" ของ"ท้าวเวสสุวรรณ"
นั้น เป็นยอดศัสตราวุธ มีอานุภาพสามารถ
ทำลายโลกใบนี้ ให้่เป็นจุณวิจุณภายในพริบตา