นางกวักแม่ทองมา หลวงพี่เกิ้ง สำนักสงฆ์ควนไม้บ้อง นครศรีธรรมราช

สั่งพิมพ์

k037-2
k037-1
คำอธิบาย

นางกวักแม่ทองมา หลวงพี่เกิ้ง สำนักสงฆ์ควนไม้บ้อง นครศรีธรรมราช
เหรียญนางกวักแม่ทองมารุ่นแรก อาจารย์เกิ้ง
ณ วัดสำนักสงฆ์ควนไม้บ้อง

น่าจะเป็นกระแสที่น่าจับตามมองของนางกวักด้านโชคลาภ ค้าขาย ยุคใหม่ที่ราคา(เนื้อพิเศษ)ไปไกลอย่างรวดเร็ว มีลูกศิษย์ชาวจีนมาเลย์เซีย กว้านเช่าไปบูชาเยอะ นอกจากหลวงพี่เกิ้งแล้ว ยังมีพระเถระแห่งยุคหลายท่านในละแวกพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง ไปร่วมพิธีพุทธาพิเศกอย่างครบครัน

พิธีพุทธาภิเษก เหรียญนางกวักแม่ทองมา รุ่นแรก
วาระที่ ๔ วาระสุดท้าย
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญ ที่พักสงฆ์ควนไม้บอง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อธิษฐานจิตปลุกเสกโดย
๑.พระอาจารย์ผ่อง วัดแจ้ง พัทลุง
๒.พระอาจารย์ผล วัดทุ่งนารี พัทลุง
๓.พระอาจารย์สมนึก วัดหรงบล นครศรีธรรมราช
๔.พระอาจารย์ประสูต วัดในเตา ตรัง
๕.พระอาจารย์อุทัย วัดวิหารสูง พัทลุง
๖.พระครูกาชาด วัดประดู่หอม พัทลุง
๗.พระอาจารย์สมมาตร วัดโคกทราง นครศรีธรรมราช
๘.พระอาจารย์นิพนธ์ วัดลอน พัทลุง
๙.พระอาจารย์โกวิทย์ วัดบ้านสวน พัทลุง
๑๐.พระอาจารย์เกิ้ง ที่พักสงฆ์ควนไม้บ้อง นครศรีธรรมราช
ประกอบพิธีจุดเทียนชัย เวลา ๑๓.๓๙ น. และดับเทียนชัย เวลา ๑๕.๓๙ น.