กุมารทองเก่งเฮง วัดเตาเหล็ก จ.ฉะเชิงเทรา

สั่งพิมพ์

k023-2
คำอธิบาย

กุมารทองเก่งเฮง วัดเตาเหล็ก จ.ฉะเชิงเทรา
หลวงพ่อโอด วัดเตาเหล็ก ลบผงคัมภีร์มหาราชในพิธีพุทธาภิเษก พระบูชาดวงพิชัยสงครามและกุมารทองเจ้าทรัพย์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ พระ อุโบสถ วัดเตาเหล็ก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปีพ.ศ.๒๕๕๒ เป็นปีที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศและเป็นปีที่ถือกำเนิดกุมารเก่งเฮงเลยทีเดียว แต่ถึงกระนั้นแม้จะมีชื่อเสียงอย่างไรท่านก็ยัง
เป็นหลวงพ่อโอดคนเดิมของพวกเราเสมอ มิเคยเปลี่ยนไปเลยสักนิดภายนอกท่านดูเป็นคนที่ดุแต่แท้จริงแล้วท่านเป็นคนใจดีอย่างมากและมีความเมตตา
อย่างสูง ลาภสักการะที่ได้จากกิจการงานต่างๆท่านก็ทุ่มเท เพื่อสร้างวัดไม่ว่าจะเป็นเมรุไร้มลพิษ หรือการสร้างศาลาการเปรียญหน้ากฎิท่านเพื่อให้ญาติโยม
ได้สะดวกต่อการทำบุญทำทานเหล่านี้เป็นคุณประจักษ์ไปทั่ว
บั้นปลายชีวิตของหลวงพ่อตลอดปี พ.ศ.๒๕๕๔ ท่านได้ดูดวงชะตาตัวเองมาตลอดและเริ่มรู้ว่าใกล้เวลาของท่านแล้วแต่ท่านก็พยายามดูแลสุขภาพอย่างดีที่
สุดด้วยตนเองโดยมิหวังพึ่งพาให้ผู้ใดมาดูแล แม้ขณะนั้นท่านจะมีบุตรและธิดาคอยเอาใจใส่ อย่างไรก็ตามท่านก็ไม่ได้รอแต่จะพึ่งเพียงบุตรและธิดาก็หาไม่
ท่านปรารภเสมอๆว่า เดี๋ยววันที่เทานั้น วันที่เท่านี้ดาวดวงนั้นมันจะย้ายราศีแล้วนะแต่ท่านก็ไม่ได้บอกกับผู้ใดโดยตรงสักคน กระทั่งท่านเข้ารับการรัษาตัวที่
โรงพยาบาล ชลบุรีและได้จากไปด้วยอาการติดเชื้อในปอด นั้นเป็นการจากไปของบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้เป็นแบบอย่าง ไม่ว่าท่าน
จะครองชีวิตอยู่ในเพศฆราวาสหรือบรรพชิตก็ตาม
ที่มา: หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ
กุมารทองเก่ง เฮง
รุ่นแรก พระครูสถิตญาณคุณ วัดเตาเหล็ก จ ฉะเชิงเทรา
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 "พระครูสถิตญาณคุณ" พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดเตาเหล็ก อ.พนม สารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดสร้าง "วัตถุมงคลรุ่นแรกของวัดเตา
เหล็ก" ขึ้น ประกอบด้วย พระพุทธรูปบูชาปางห้ามสมุทร บรรจุดวงพิชัยสงคราม และกุมารกายสิทธิ์เก่ง-เฮง ออกให้ลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนทั่วไปบริจาค
ทรัพย์ร่วมบุญบูชา เพื่อเป็นทุนดำเนินการก่อสร้างฌาปนสถานให้แล้วเสร็จ
ปรากฏว่าวัตถุ มงคลรุ่นนี้มีชื่อเสียงเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนที่บูชาไปเป็นอย่างสูง มีผู้บูชาไปประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ทางวัดมีรายได้เป็นทุนในการก่อ
สร้างได้รุดหน้าไปตามสมควร แต่ด้วยประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ วัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้น เกินกว่าที่คาดไว้ ทำให้รายได้ที่มีอยู่ไม่พอดำเนินการก่อ
สร้างให้เสร็จสมบูรณ์
"พระ ครูสถิตญาณคุณ" จึงได้จัดสร้างกุมารขนาดห้อยคอ ตามคำเรียกร้องของลูกศิษย์ลูกหา โดยท่านได้นำเอาผงพรายกำเนิด ที่เหลือจากการบรรจุกุมาร
ขนาดบูชา มาบรรจุที่ใต้ฐาน พร้อมทำพิธีปลุกเสกเดี่ยวในโบสถ์วัดเตาเหล็กครบ 7 เสาร์ 9 อังคาร แล้วจึงได้มอบให้ศิษย์ไปขอความเมตตาจากพระคณาจารย์
ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ด้านไสยเวทพุทธาคมทำพิธีปลุกเสกอีกรวม 5 รูป ประกอบด้วย พระครูพิศิษฐ์ชโลปการ (หลวงปู่เกลี้อง) วัดเนินสุทธาวาส จ.ชลบุรี, พระ
ครูวิฑิตพัฒนาการ (หลวงพ่อจ้อย) วัดหนองน้ำเขียว จ.ชลบุรี, พระครูสุนทรสีลาภิรัต (หลวงปู่สาย) วัดซำป่างาม จ.ฉะเชิงเทรา, พระครูมนูธรรมวัตร (หลวง
พ่อสาคร) วัดหนองกรับ จ.ระยอง, พระครูโสภณพัฒนาภิรมย์ (หลวงพ่อบุญ) วัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี
สำหรับ คาถาบูชากุมารกายสิทธิ์ มีดังนี้ "สุวัณ โณปิยะกุมาโร มหาภูโต สัพเพทิเส สุวัตติโก สัพพะคาเมสุ โคจะโร สัพพะชะนานัง มหาติโก ปวัตติโก รัตตะ
นะจะเตชะสา เทวานัง อิทธิพะเลนะ กุมาโรจะ มหิทธิโก เอหิตาตะ ปิยะปุตตะ ปาระมิน หะทะยัง วโรคะ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิมามา
เคล็ดลับของ ความขลัง เมื่อจะขอสิ่งใดเป็นพิเศษให้จัดเครื่องบูชา มีกุ้งพล่า ปลายำ ขนมหวาน และสุรา 1 จอก ทำในวันอังคารหรือวันเสาร์จุดธูป 1 ดอก บูชา
เสร็จแล้วให้เอาสุราทาที่ปากกุมาร แล้วอธิษฐานตามความปรารถนา ย่อมสำเร็จทุกประการ