รักยม หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก จังหวัดอยุธยา

สั่งพิมพ์
U15819346360508869478177842
U15819346360508872549823241
คำอธิบาย

รักยม หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก จังหวัดอยุธยา
รักยม สายหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จัดสร้างโดย หลวงพ่อ
แม้น วัดหน้าต่างนอก ผู้สืบ
ทอดตำราวิชาทำรักยม ของหลวงพ่อจง ได้ไม่ผิดเพี้ยน
รักยมนี้ไม่มีส่วนประกอบของพราย

แรงเฮี้ยนด้วยเทพที่มารักษา ช่วยหาเงินก็ดี ปกปักรักษาคุ้มคลอง