กุมารทอง อ.แจ้ จ.อยุธยา รุ่นแรก

สั่งพิมพ์
5242
5243
5244
5245
5246
5248
5249
79858028_1451869168297257_3440890388942946304_n9
80711371_1451869104963930_2616526593920598016_n3
คำอธิบาย
กุมารทอง อ.แจ้ จ.อยุธยา รุ่นแรก
กุมารโชค์ ของพระอาจารย์แจ้ สมัยท่านยังเป็นฆราวาส เนื้อชนวนโลหะ สร้างน้อย หายาก