กุมารทองศรียะลา วัด กม.๒๖ ใน ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

สั่งพิมพ์
142487545_1813698258781011_1130149467206021670_n2
142190889_1813698685447635_8779985041354620493_n
142003676_1813698682114302_7274220170662859868_n
141296556_1813698795447624_4250371975281976860_n
143252674_1813698602114310_2964433811515620475_n
142348672_1813698772114293_7847749239728100430_n
141735149_1813698472114323_6137738682390925095_n
141114236_1813698558780981_7761588538016159332_n
คำอธิบาย

กุมารทองศรียะลา วัด กม.๒๖ ใน ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
กุมารทองวัดพระโพธิสัตว์ธรรม(วัด กม. 26 ใน) จ. ยะลา
ปลุกเสกเดี่ยวโดยพระอาจารย์ต้อมวัด กม 26 ใน จ. ยะลา เป็นเกจิที่โด่งดังอีกท่านนึงในจังหวัดยะลา และอยู่ในพื้นที่สีแดง วัตถุมงคลของท่านล้วนแล้วแต่เข้มขลังมากๆจากประสบการณ์มากมายในสามจังหวัดชายแดน และประสบการจากผู้บูชาค้าขายดีมากๆ บางคนจากจนๆไม่มีอันจะกิน ก็ร่ำรวยด้วยสัมมาอาชีพ ประสบการณ์จากคนพื้นที่มากมายจริงๆ เป็นสายเทพ นี้เป็นกุมารทองยุคแรกๆที่ปลุกเสกเพื่อนำปัจจัยเข้าช้วยวัดให้เจริญมาได้ในทุกวันนี้ เนื่องจากสมัยก่อนเป็นวัดที่เดินทางไปค่อนข้างลำบาก แต่ด้วยบารมีของพระอาจารย์ต้อม ก็ทำให้วัดนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อย่างหน้าแปลกใจ
ชีวประวัติเจ้าอาวาสโดยสังเขป
ชีวประวัติโดยสังเขป พระปลัด จิรเดช นาถกโร
เจ้าอาวาสวัด กม.๒๖ ใน ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ชาติภูมิ
นามเดิม จิรเดช (ต้อม) นามสกุล วงศ์คุณันดร ฉายา นาถกโร
เกิดเมื่อ วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๖ สถานที่เกิด ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว
ที่อยู่ ๓๗๒ หมู่บ้านเสนา ๘๔ ซอย ๑๓ ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
โยมบิดา นายเชษฐ์ วงศ์คุณันดร
โยมมารดา นางสมาตร ลีมงคล
มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน ๓ คน ท่านต้อมเป็นลูกคนกลาง และมีพี่สาวกับน้องชายอุปสมบท
พ.ศ.๒๕๔๗ - เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๔๗ อายุครบ ๒๐ ปีได้อุปสมบทในสายธรรมยุต สำเร็จเป็นพระภิกษุเวลา ๑๐.๒๐ น. โดยมีพระครูสุกิจวิศาล
เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวัฒนสีลาจารย์เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวินยาภินันท์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า " นาถกโร"
พ.ศ.๒๕๔๙ - วันที่ ๒๖ มิ.ย.๔๙ สวดญัตติใหม่ในสายมหานิกาย สำเร็จเป็นพระภิกษุในเวลา ๑๑.๕๐ น. โดยมีพระครูสถิตธีรธรรมเป็นพระ
อุปัชฌาย์ ท่านพระครูบรรพตธรรมรัตน์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านพระมหาสมพล เขมฑตฺโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ฉายา " นาถกโร "
การศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ.๒๕๔๘ สอบได้นักธรรมตรี สำนักเรียนวัดราชบพิธ
ตำแหน่งหน้าที่การงานทางคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด กม.๒๖ ใน
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นเจ้าอาวาสวัด กม.๒๖ ใน

เบอร์โทร 0887850165